News, press, Serbia Croatia Slovenia News, press, Serbia News, press, Serbia Nemačka Rusija Bugarska News, press, Serbia madjarska.jpg Italija Francuska News, press, Serbia Rumunija Češka News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia turska.jpg Holandija News, press, Serbia News, press, Serbia Švedka Danska finland.jpg Norveska News, press, Serbia News, press, Serbia estonija.jpg News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia tajland.jpg
 
. 
Politika
Women's organizations, women's associations
 
 
Women's organizations, women's associations - SERBIA
www.e8.org.rs Centar E8 Ц Centar za promociju zdravih stilova života Ц je nevladina,
neprofitna, nepolitička, omladinska organizacija; Centar E8 svoj rad
bazira na 4 programa: Seksualno i reproduktivno zdravlje, Rodna
ravnopravnost, Prevencija zloupotrebe droga, Aktivizam mladih
Belgrade Serbia
www.ewa.org.rs Akademija ženskog preduzetništva je nevladina organizacija - naša
ciljna grupa su žene koje žele da se aktivno uključe u ekonomski i
društveni život svojih zajednica i neophodna su im iznanja za
uspešno obavljanje posla i vođenje biznisa u novim društveno -
ekonomskim uslovima
Novi Sad
Bački Petrovac
Kikinda
Serbia
www.incesttraumacentar.org.rs Incest Trauma Centar - Counseling i trening-centar (psihološka
podrška deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje i trening-
centar za obučavanje koleginica i kolega koji rade na zaštiti dece i
žena od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja)
Belgrade Serbia
www.izkrugavojvodina.org Iz Kruga - Vojvodina, organizacija za podršku ženama s invaliditetom Novi Sad Serbia
www.labris.org.rs Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava   Serbia
www.novinarska-skola.org.rs Novosadska novinarska škola - nevladina organizacija, moderan,
regionalni edukativno-informativni centar za profesije koje se bave
komunikacijom; Naša misija je negovanje tolerantne, odmerene
medijske komunikacije koje poštuje vrednosti istine, znanja i
kritičkog pristupa u višejezičkom, višekulturnom i višenac. okruženju
Novi Sad Serbia
www.poslovnezene.org.rs Udruženje poslovnih žena Serbia
www.rwfund.org Rekonstrukcija Ženski fond je prva lokalna ženska fondacija u Srbiji -
Misija Fonda je da podrži emancipatorsku društvenu i političku ulogu
žena
Belgrade Serbia
www.savremenazena.rs Portal Savremenazena - najnovije vesti i zanimljivosti iz sveta mode i
zdravlja, korisni saveti u vezi uređenja i održavanja doma, kuhinjski
recepti, video prilozi
  Serbia
www.sosns.org.rs SOS Ženski Centar - pružanje neposredne pomoći ženama i deci
žrtvama nasilja u vidu emocionalnalne, informativne, psihološke i
pravne podrške uz promociju, zaštitu, unapređenje položaja i prava
žena, dece i omladine kao i razvijanje svesti o pravu na život bez
nasilja i mogućnostima izlaza iz situacije nasilja u cilju prevencije
Novi Sad Serbia
www.svenskserber.se Savez Srba u Švedskoj, Srpska Omladinska Organizacija,
Organizacija Žena Saveza Srba u Švedskoj
Stockholm  
  www.womenngo.org.rs Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana
1993. godine
  Serbia
www.zeneprotivnasilja.net Mreža ŽPN - Žene protiv nasilja - koalicija specijalističkih ženskih
nevladinih organizacija koje pružaju individualnu podršku ženama i
menjaju društveni kontekst radi smanjenja nasilja nad ženama u
Srbiji
  Serbia
  www.zeneucrnom.org Žene u crnom - ženska mirovna grupa feminističko-antimilitarističke
orijentacije
Belgrade Serbia
www.zenskavlada.org.rs Ženska vlada je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija -
nastala na osnovu ideje članica koje su izabrane kroz akciju "Biramo
Žensku vladu" - Misija je promovisanje stručnog potencijala žena u
Srbiji, dragocenog resursa koji se nedovoljno koristi
  Serbia
www.zenskestudie.edu.rs Centar za ženske studije i istraživanja roda Belgrade Serbia
www.zenskestudije.org.rs Udruženje građana "Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je
nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje,
unapređuje i poboljšava društveni položaj žena
Novi Sad Serbia
www.zenskiprostor.org Ženski prostor je udruženje građanki - osnivačice su mlade
aktivistkinje različitih ženskih grupa na teritoriji grada Niša koje su
prepoznale potrebu da se po prvi put u gradu osnažuju i organizuju
žene iz marginalizovanih društvenih grupa
Niš Serbia


Visit the following categories and sub-categories similar to this:
Citizens' associations, NGOs Women's organizations, women's associations - CROATIA
www.babe.hr Babe    
  www.zenska-mreza.hr Ženska mreža Hrvatske Mali Lošinj Croatia
www.zenskasoba.hr Ženska soba - Centar za seksualna prava je nevladina, feministička,
neprofitna organizacija, osnovana sa ciljem osnaživanja žena i
osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim
pravima, kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad; Pružamo
direktnu i indirektnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja
Zagreb Croatia
www.zenstud.hr Centar za ženske studije - osnovne aktivnosti Centra su obrazovanje,
istraživanje, izdavaštvo, knjižnična djelatnost, kulturna događanja,
javno zagovaranje politike rodne jednakosti i ženskih studija
Zagreb Croatia
Women's organizations, women's associations - BOSNIA AND HERZEGOVINA
www.cenppz.org.ba Cenppz   Bosnia and Herzegovina
www.mi-bospo.org Mikrokreditna fondacija MI-Bospo - mikrokreditna organizacija koja
kreditira ekonomski aktivne žene poduzetnice s niskim prihodima u
cilju poboljšanja njihovog ekonomskog položaja i životnog standarda
njihovih porodica
Sarajevo
u još gradova
Bosnia and Herzegovina
www.snagazene.org Udruženje Snaga Žene - pruža psihološku, socijalnu, medicinsku,
pedagošku i pravnu pomoć ženama, adolescenticama i djeci
(izbjeglim, raseljenim, domicilnim licima i povratnicama) koji su
pretrpjeli različita traumatska iskustva usljed ratnih i poslijeratnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini
Tuzla Bosnia and Herzegovina
www.vivezene.ba Vive Žene - Centar za terapiju i rehabilitaciju - nevladina organizacija
koja svoje djelovanje fokusira na psiho-socijalnu pomoć i podršku,
edukaciju i promotivno-izdavačku djelatnost uz multidisciplinaran,
demokratski i participativan pristup u radu sa tarumatiziranim
porodicama i pojedincem
Tuzla Bosnia and Herzegovina
  www.zenskicentar.org Ženski Centar - Nevladina organizacija za pomoć djeci i ženama Trebinje Bosnia and Herzegovina
Women's organizations, women's associations - SLOVENIA
www.cnvos.info Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij - CNVOS
Ljubljana Slovenia
www.drustvo-zenska-svetovalnica.si    
    Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na
področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve
nasilja ali imajo motnje hranjenja
Ljubljana Slovenia
www.zls.si Ženski lobi Slovenije   Slovenia
Women's organizations, women's associations - MONTENEGRO
www.sosnk.org SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić Montenegro
www.szk.me Sigurna ženska kuća   Montenegro

Visit the following categories and sub-categories similar to this:
Citizens' associations, NGOs 

All links from our database, unless Friendly temporarily and free and regularly replaced..
If you want to link to your site remains permanently in our database, it is necessary to a page of your site
put a link or banner to our site (our banner-logo can be downloaded from our website "
Exchange links" ).
After checking our link to your site will keep our database.
 Do you want your site to be in our database? Click HERE