News, press, Serbia Croatia Slovenia News, press, Serbia News, press, Serbia Nemačka Rusija Bugarska News, press, Serbia madjarska.jpg Italija Francuska News, press, Serbia Rumunija Češka News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia turska.jpg Holandija News, press, Serbia News, press, Serbia Švedka Danska finland.jpg Norveska News, press, Serbia News, press, Serbia estonija.jpg News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia albanija.jpg galicija.jpg malta.jpg News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia News, press, Serbia tajland.jpg
 
. 
Politika
  Government, institutions State-owned companies • Embassy • Humanitarian organizations
Red Cross
Women's organizations & NGOs Citizens' associations, NGOs, etc. Political parties
Government, ministries,
government institutions
 
 
 
Government, ministries, state bodies and institutions - SERBIA
www.apr.gov.rs Apr   Serbia
www.arhiva.srbija.gov.rs Vlada Republike Srbije, zvanična prezentacija   Serbia
www.bgsaobracaj.rs Bg saobraćaj   Serbia
www.carina.rs Carina   Serbia
www.dijaspora.gov.rs Dijaspora   Serbia
www.dmdm.rs Direkcija za mere i dragocene metale   Serbia
www.ekoregistar.sepa.gov.rs Ekoregistar Sepa   Serbia
www.fcs.rs Savezna uprava carina Belgrade Serbia
www.fondzarazvoj.gov.rs Fond za razvoj   Serbia
www.kancelarijazamlade.rs Kancelarija za mlade Gradske uprave grada Beograda predstavlja
vezu mladih Beograda i Gradske uprave. Sastavni je deo Gradske
uprave Grada Beograda i njena je posebna organizaciona jedinica
  Serbia
www.kim.gov.rs Kim   Serbia
www.kirs.gov.rs Komesarijat za izbeglice Republike Srbije   Serbia
www.kjn.gov.rs Kjn   Serbia
www.kultura.gov.rs Kultura   Serbia
www.kultura.vojvodina.gov.rs Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je organ 
Izvršnog veća AP Vojvodine čiji delokrug i nadležnost utvrđuju
određeni normativni akti, u funkciji razvoja kulture u Vojvodini
  Serbia
www.mduls.gov.rs Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, o ministarstvu, ministar, Sektor za lokalnu samoupravu, Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, Sektor za ljudska i manjinska prava i ostvarivanje slobode udruživanja građana, Upravni inspektorat, Direkcija za e-upravu, dokumenti, saopštenja, najave...   Serbia
www.mfa.gov.rs Mfa   Serbia
www.mfin.gov.rs Ministarstvo finansija Serbia
www.minrzs.gov.rs Minrzs   Serbia
www.mpn.gov.rs Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja   Serbia
www.mre.gov.rs Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike, ministar,
kabinet, kontakt, aktuelnosti, sektori, dokumenta, linkovi,
elektroenergetika, nafta i gas, energetska efikasnost, geologija i
rudarstvo, međunarodna saradnja
  Serbia
www.mup.gov.rs Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije Belgrade Serbia
www.panonreg.rs Panonreg Subotica Serbia
www.parlament.gov.rs
Narodna Skupština Republike Srbije - National Assembly of the
Republic of Serbia
Belgrade
Serbia
www.poreskauprava.gov.rs Poreska uprava Serbia
www.puo.rs Pomoravski okrug čine šest opština asimetrično raspoređenih oko
gornjeg toka Velike Morave: Paraćin, Ćuprija, Svilajnac i Despotovac
s desne strane, a Rekovac i Jagodina s leve
  Serbia
www.rfapv.rs Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad Serbia
www.rgz.gov.rs Republički geodetski zavod - RGZ, je posebna organizacija koja vrši
stručne i upravne poslove koji se odnose na državni premer, katastar
zemljišta, katastar nepokretnosti, katastar vodova i upis prava na
nepokretnostima, njihovo održavanje i obnovu kao i druge poslove
određene Zakonom
  Serbia
www.rik.parlament.gov.rs Republika Srbija - Republička izborna komisija Serbia
www.seismo.gov.rs Republički seizmološki zavod   Serbia
www.sio.novisad.rs Sio   Serbia
www.srbija.gov.rs Vlada Republike Srbije Belgrade Serbia
www.spriv.vojvodina.gov.rs Pokrajinski sekretarijat za privredu - IV AP Vojvodine Novi Sad Serbia
www.stips.minpolj.gov.rs Stips   Serbia
www.tehnis.privreda.gov.rs Tehnis   Serbia
www.ujn.gov.rs Uprava za javne nabavke Serbia
www.ustavni.sud.rs Ustavni sud   Serbia
www.uzb.minpolj.gov.rs Uzb   Serbia
www.vojvodina.gov.rs AP Vojvodina - Pokrajinska Vlada   Serbia
www.zastitnik.rs Zastitnik   Serbia
www.zdravlje.gov.rs Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Serbia
www.zigns.rs Zigns   Serbia
www.zso.gov.rs Zavod za socijalno osiguranje, Republika Srbija - socijalno
osiguranje, prava iz socijalnog osiguranja, propisi, zdravstveno
osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, nezaposlenost,
zdravstvena zaštita
  Serbia 
Government, ministries, state bodies and institutions - CROATIA
www.abs.gov.rs Agencija za bezbednost saobraćaja, Republika Srbija   Croatia
www.aens.rs Aens   Croatia
www.aik-invest.hr Aik-invest   Croatia
www.carina.hr Carina   Croatia
www.digured.hr Hidra   Croatia
www.dorh.hr Dorh   Croatia
www.dzs.hr Republika Hrvatska - Državni Zavod Za Statistiku   Croatia
www.gov.hr Gov.Hr   Croatia
www.hakom.hr Hakom   Croatia
www.hanfa.hr HANFA   Croatia
www.hitro.hr Hitro   Croatia
www.matis.hr Matis   Croatia
www.meteo.hr DHMZ - Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) tijelo je državne
uprave, nacionalna meteorološka i hidrološka služba
  Croatia
www.min-kulture.hr Ministarstvo kulture
Croatia
www.mingo.hr Mingo   Croatia
www.mup.hr Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske Zagreb Croatia
www.mvpei.hr Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike
Hrvatske
Zagreb Croatia
www.mzopu.hr Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Zagreb Croatia
www.porezna-uprava.hr Porezna-uprava   Croatia
www.predsjednik.hr Predsjednik   Croatia
  www.revizija.hr državni ured za reviziju Zagreb Croatia
www.sabor.hr Sabor   Croatia
www.safu.hr Safu   Croatia
www.udu-dnz.hr Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije   Croatia
www.udu-istra.hr Ured državne uprave Istarske županije   Croatia
www.udu-pgz.hr Ured državne uprave - Primorsko-goranske županije   Croatia
www.uduvz.hr Ured Državne uprave u Varaždinskoj županiji - opis ustrojstva i
djelokruga poslova, taksi, uredovnog vremena, aktualnosti;
Mogućnost postavljanja pitanja.
  Croatia
www.vlada.hr Vlada Hrvatske Zagreb Croatia
www.vsrh.hr Vrhovni Sud Republike Hrvatske   CroatiaGovernment, ministries, state bodies and institutions - BOSNIA AND HERZEGOVINA
www.ads.gov.ba
Agencija za državnu službu BiH - Konkursi za popunjavanje radnih
mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Prijavni obrasci, termini krajnjeg roka prijave, javnog i stručnog
ispita...obavještenja... ; Zaposljavanje u drzavne institucije Bosne i
Hercegovine. Obuke drzavnih sluzbenika. Reforma javne
administracije. Revizija i zastita prava drzavnih sluzbenika.
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.alba.ba

ALBA - servis sa sistemom, sakupljanja, transporta i zbrinjavanja
otpada, uređenja zelenih površina, mašinskog i ručnog čišćenja i
pranja asfaltiranih površina, zimske službe, sakupljanja reciklaЕѕnih
sirovina, transportovanja i razdvajanja iskoristivih materijala
Zenica
Mostar
Bosnia and Herzegovina
www.annt.gov.ba Agencija za nadzor nad tržištem BiH Bosnia and Herzegovina
www.aod.ba
Agencija za osiguranje depozita BiH
Banja Luka
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.apf.gov.ba Apf   Bosnia and Herzegovina
www.arhivbih.gov.ba Dobro Dosli na web stranicu Arhiva Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina
www.arsbih.gov.ba ARS BIH   Bosnia and Herzegovina
www.arz.gov.ba Arz   Bosnia and Herzegovina
www.azobih.gov.ba Agencija za osiguranje u BiH Bosnia and Herzegovina
www.bata.gov.ba Bata   Bosnia and Herzegovina
www.bhembassy.org
Ambasada BiH u Vašingtonu
Washington
Sjedinjene Američke Države
Bosnia and Herzegovina
www.bhas.ba Agencija za statistiku BiH Bosnia and Herzegovina
www.bhdca.gov.ba
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.bihkonk.gov.ba Konkurencijsko vijeće / savjet BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.cbbh.ba Centralna banka Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Mostar
Banja Luka
u još gradova
Bosnia and Herzegovina
www.dei.gov.ba Direkcija za evropske integracije Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.derk.ba Derk   Bosnia and Herzegovina
www.fipa.gov.ba Agencija za promociju stranih investicija Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.fondzapov.gov.ba Fond za pov   Bosnia and Herzegovina
www.izbori.ba Centralna Izborna komisija Bosne i Hercegovine Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.mhrr.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.mkt.gov.ba Ministarstvo komunikacija i prometa Bosnia and Herzegovina
www.mod.gov.ba Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina
www.mpr.gov.ba Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.msb.gov.ba Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nadležno je za zaštitu
međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prijelaza i regulisanje
prometa na graničnim prijelazima BiH; sprječavanje i otkrivanje
učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja
domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa
međunarodnim ili međuentitetskim elementom; međunarodnu
saradnju u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva
Bosnia and Herzegovina
www.mupsbk-ksb.gov.ba Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog Kantona -
Kantona Središnja Bosna
Travnik Bosnia and Herzegovina
www.mvp.gov.ba Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.mvteo.gov.ba Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Bosnia and Herzegovina
www.policijabdbih.gov.ba Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine Brčko Bosnia and Herzegovina
www.predsjednistvobih.ba Predsjedništvo BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.privredahnk.gov.ba Ministarstvo privrede HNK   Bosnia and Herzegovina
www.revizija.gov.ba Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.skupstinabd.ba Skupština Brčko distrikta Bosnia and Herzegovina
www.sps.gov.ba služba za poslove sa strancima Bosnia and Herzegovina
www.sudbih.gov.ba Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.szzp.gov.ba Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina
www.ustavnisud.ba

Ustavni sud Bosne i Hercegovine - Sluzbeni sajt Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine. Osim odluka i Poslovnika Suda, sadrzi i
Ustav BiH, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, i vise...
Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

www.vet.gov.ba Kancelarija za veterinarstvo Bosnia and Herzegovina
www.vijeceministara.gov.ba Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Sarajevo Bosnia and HerzegovinaInternational institutions in B&H (BOSNIA & HERZEGOVINA)
www.euforbih.org Eufor BiH Travnik Bosnia and Herzegovina
www.ohr.int


Kancelarija Visokog Predstavnika - Zvanični sajt najvaЕѕnije BiH
međunarodne institucije. ZaduЕѕeni za civilno sprovođenje Opšteg
okvirnog sporazuma za mir (Dejtonski sporazum). Ima i
zakonodavna ovlašćenja.
Sarajevo


Bosnia and Herzegovina


www.oscebih.org


OSCE Misija u BiH


Sarajevo
Tuzla
Banja Luka
u još gradova
Bosnia and Herzegovina
www.nato.int/sfor SFOR Bosnia and HerzegovinaGovernment, ministries, state bodies and institutions - Federacija BiH (BOSNIA & HERZEG.)
www.adsfbih.gov.ba Agencija za državnu službu Federacije BiH Bosnia and Herzegovina
www.fba.ba Agencija za bankarstvo Federacije BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.fbihvlada.gov.ba Vlada Federacije BiH Sarajevo Bosnia and Herzegovina
www.ferk.ba FERK - Regulatorna komisija za energiju u FBiH   Bosnia and Herzegovina
www.fgu.com.ba Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove   Bosnia and Herzegovina
www.fhmzbih.gov.ba Federalni hidrometeorološki zavod BiH   Bosnia and Herzegovina
www.fmbi.gov.ba Federalno Ministarstvo Boraca i Invalida   Bosnia and Herzegovina
www.fmeri.gov.ba Fmeri   Bosnia and Herzegovina
www.fmf.gov.ba FMF - Federalno Ministarstvo Finansija   Bosnia and Herzegovina
www.fmoh.gov.ba Fmoh   Bosnia and Herzegovina
www.fmoit.gov.ba Federalno ministarstvo okoliša i turizma   Bosnia and Herzegovina
www.fmon.gov.ba Fmon   Bosnia and Herzegovina
www.fmp.gov.ba Federalno ministarstvo pravde   Bosnia and Herzegovina
www.fmpvs.gov.ba Fmpvs   Bosnia and Herzegovina
www.fmroi.gov.ba Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica   Bosnia and Herzegovina
www.fmrpo.gov.ba FMRPO - Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta   Bosnia and Herzegovina
www.fmrsp.gov.ba Federalno ministarstvo rada i socijalne politike   Bosnia and Herzegovina
www.fmt.gov.ba Federalno ministarstvo trgovine   Bosnia and Herzegovina
www.fmup.gov.ba Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova   Bosnia and Herzegovina
www.fucz.gov.ba Fucz   Bosnia and Herzegovina
www.fup.gov.ba Fup   Bosnia and Herzegovina
www.fuzip.gov.ba Federalna uprava za inspekcijske poslove   Bosnia and Herzegovina
www.fzofbih.org.ba Fond Za Zaštitu Okoliša Fbih   Bosnia and Herzegovina
www.fzs.ba Federalni zavod za statistiku - opći statistički podaci, popis
stanovništva, mjesečni podaci, godišnji podaci, publikacije, registar,
kantoni, indeksi
  Bosnia and Herzegovina
www.ministarstvo-financija-zzh.gov.ba Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo-financija-Zzh Bosnia and Herzegovina
www.monkstk.ba
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Tuzla
Bosnia and Herzegovina
www.mupsbk-ksb.gov.ba Ministarsto unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik Bosnia and Herzegovina
www.muptk.ba Dobro došli na službene stranice MUP-a TK Tuzla Bosnia and Herzegovina
www.mupusk.gov.ba Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Bihać Bihać Bosnia and Herzegovina
www.mupzzh.ba MUP Еѕupanije Zapadnohercegovačke Bosnia and Herzegovina
www.sbk-ksb.gov.ba

Vlada Srednjobosanskog Kantona - Kantona Središnja Bosna Travnik
Vakuf
Vitez
Bosnia and Herzegovina

www.skupstina-zzh.ba Skupština Županije Zapadnohercegovačke Bosnia and Herzegovina
www.vladatk.kim.ba

Tuzlanski kanton - Tuzla Canton - Na ovoj www stranici mozete
pronaci sve o radu Predsjednika TK, Vlade TK, svih ministarstava
kao i sve o radu direkcija, agencija...
Tuzla

Bosnia and Herzegovina
Government, ministries, state bodies and institutions - Republic of Srpska (BOSNIA & H.)
www.abrs.ba Agencija za bankarstvo RS ; ABRS Bosnia and Herzegovina

www.blberza.com
Banjalučka berza
Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.gsr-rs.org Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.komorars.ba


Privredna komora Republike Srpske


Banja Luka
Bijeljina
Doboj
u još gradova
Bosnia and Herzegovina

www.koncesije-rs.org Komisija za koncesije Republike Srpske Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.narodnaskupstinars.net Narodna skupština Republike Srpske Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.mup.vladars.net Ministarstvo unutrašnjih poslova Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.nestalirs.com Kancelarija za traЕѕenje nestalih i zarobljenih lica RS Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.poreskaupravars.org


Poreska Uprava Republike Srpske


Banja Luka
Prijedor
Doboj
u još gradova
Bosnia and Herzegovina


www.predsjednikrs.net Predsjednik Republike Srpske Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.putevirs.com JP "Putevi Republike Srpske" Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.rars-msp.org Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.regodobrenja.net
Registar postupaka i odobrenja i inspekcijskih postupaka i
predmeta kontrole
Banja Luka
Bosnia and Herzegovina
www.rzs.rs.ba Republički zavod za statistiku Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.slglasnik.org službeni glasnik Republike Srpske Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.ustavnisud.org Ustavni sud Banja Luka Bosnia and Herzegovina
www.vladars.net Vlada Republike Srpske Banja Luka Bosnia and HerzegovinaGovernment, ministries, state bodies and institutions - NORTH MACEDONIA
www.agencija.gov.mk Agencija Macedonia
www.arhiv.gov.mk The Archives of Macedonia - official site Macedonia
www.ea.gov.mk Ea   Macedonia
www.economy.gov.mk Ministry of Economy - official site Macedonia
www.emigration.gov.mk Agency of Emmigration - official site Macedonia
www.erc.org.mk Erc   Macedonia
www.finance.gov.mk Ministry of Finance - official site Macedonia
www.ippo.gov.mk
IPPO - Industrial Property Protection Office of the Republic of
Macedonia
Macedonia
www.kultura.gov.mk Ministry of Culture of the Republic of Macedonia Macedonia
www.meteo.gov.mk Weather Institute of the Republic of Macedonia, official site Macedonia
www.mfa.gov.mk Ministry of Foreign Affairs - official site Macedonia
www.minisel.gov.mk MINISEL Macedonia
www.mls.gov.mk Ministry of Local Self - Government - official site Macedonia
www.moepp.gov.mk MOEPP Macedonia
www.moi.gov.mk MOI Macedonia
www.mon.gov.mk Ministry of Education and Science - official site Macedonia
www.mtsp.gov.mk Ministry of Labor - official site Macedonia
www.nbrm.gov.mk National Bank of the Republic of Macedonia - official site Macedonia
www.roads.org.mk Fund for National and Regional Roads - official site Macedonia
www.sec.gov.mk
Komisija za hartii od vrednst / Securities and Exchange
Commission of the Republic of Macedonia - regulates and
supervises all participants in the operation with securities on the
territory of the Republic of Macedonia
Macedonia
www.ujp.gov.mk Office for Public Revenue - general info, online forms, relevant laws Macedonia
www.vlada.mk Vlada Macedonia
www.zels.org.mk

Internet stranica na ZELS - Zaednica na edinicite na lokalnata samouprava na MakedonijaZELS - The Home Page of the Association of the Units of Local Governments of Macedonia Macedonia
Government, ministries, state bodies and institutions - SLOVENIA
www.ds-rs.si državni svet Republike Slovenije Slovenia
www.dz-rs.si državni zbor Republike Slovenije Prenovljena spletna predstavitev
Drzavnega zbora Republike Slovenije uporabnikom Interneta ponuja
izcrpne informacije o ustanovi in ljudeh, o njihovem delu, podroben
iskalnik po zakonodaji in moznost spremljanja neposrednih
prenosov zasedanj parlamenta
Slovenia
www.mddsz.gov.si Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Slovenia
www.rzs-hm.si
Ministrstvo za okolje in prostor: Hidrometeorološki zavod Slovenia
www.slovenci.si Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v
zamejstvu in po svetu
Slovenia
www.slovenskavojska.si
Spletna stran Slovenske vojske Slovenia
www.sos112.si Ministrstvo za obrambo: Uprava RS za zaščito in reševanje -
Spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje
Slovenia
www.ukom.gov.si Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje Slovenia
www.up-rs.si Predsednik Republike Slovenije Uradna stran predsednika republike Slovenia
www.us-rs.si Ustavno sodišče Republike Slovenije - Podatki o sodni presoji
ustavnosti v Sloveniji in njegovi organizaciji, sestavi, pristojnostih in
ustavnosodni praksi
Slovenia
http://e-uprava.gov.si državni portal republike Slovenije E-uprava Elektronske storitve in
informacije o Еѕivljenjskih situacijah za prebivalce in pravne osebe
ter informacije javne uprave
SloveniaGovernment, ministries, state bodies and institutions - MONTENEGRO
www.me država Crna Gora Montenegro
www.aduvan.co.me Agencija za duvan Vlade Crne Gore Podgorica Montenegro
www.ekip.me Agencija za elektronske telekomunikacije i poštansku djelatnost Podgorica Montenegro
www.dokumenta.me Dokumenta    
www.gov.me Vlada Republike Crne Gore Portal - Ministrastva, vladineagencije,
saopštenja, vijesti, multimedijalni sadržaji;Postavitepitanje
Predsjedniku iliministrima


Montenegro
www.mvpei.gov.me Mvpei   Montenegro
www.mzd.gov.me Mzd   Montenegro
www.predsjednik.me Predsjednik Republike Crne Gore Montenegro
www.skupstina.me Skupština Crne Gore Podgorica Montenegro
www.skupstina.podgorica.me Skupština Glavnog grada Podgorice Podgorice  Government, ministries, state bodies and institutions - SVET

Visit the list of official websites of the governments of the world countries at bestlinkadddirectory.com,
Click HERE


All links from our database, unless Friendly temporarily and free and regularly replaced..
If you want to link to your site remains permanently in our database, it is necessary to a page of your site
put a link or banner to our site (our banner-logo can be downloaded from our website "
Exchange links" ).
After checking our link to your site will keep our database.
 Do you want your site to be in our database? Click HERE
 


Beogradski forum